Οι υπηρεσίες μας

Επειδή η διαφήμιση χρησιμοποιεί πάντοτε τον υπερθετικό βαθμό, γι' αυτό δε θα αναφερθούμε, αν είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Για την επιχείρηση ΑΦΟΙ ΛΕΜΟΝΟΠΟΥΛΟΙ ΕΠΕ με δ.τ. ΡΕΑ ΚΥΒΕΛΗ διαφήμιση και επιβράβευση είναι:

- Ο ανοδικός ρυθμός πωλήσεων

- Η πλήρης παροχή υπηρεσιών προς τον πελάτη

- Η προσέλευση νέων πελατών απ' όλα τα σημεία της χώρας

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΛΠ

Αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώσουμε τις δημοσιεύσεις στο ΦΕΚ ΤΑΕ-ΕΠΕ καθώς και στον Τύπο.

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Άμεση απόδειξη της ποιότητας της δουλειάς μας και προπάντων της υπευθυνότητας είναι αποτυπωμένες σε ένα cd που είναι στη διάθεση του καθενός.

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΦΕΚ

Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχει ένα αρχείο των Φύλλων Εφημερίδος της Κυβερνήσεως από το 1869 μέχρι σήμερον καθώς και της Επίσημης Εφημερίδος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από την ίδρυσή της (Συμφωνία Άνθρακος και Χάλυβος) ως την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. Περιλαμβάνει Νόμους, Διατάγματα, Προεδρικά Διατάγματα, Νομοθετικά Διατάγματα, Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, Αναγκαστικούς Νόμους, Ψηφίσματα, Βασιλικά Διατάγματα και άλλα πολλά και το οποίο είναι αδρανοποιημένο λόγω των απαγορευτικών διατάξεων του Κράτους που δεν επιτρέπεται στους πολίτες να πωλούν ΦΕΚ.

Εμείς σαν απόγονοι αυτής της επιχειρήσεως βελτιώνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών μας και χωρίς να υιοθετούμε κατακτητικές βλέψεις για την αγορά, προσπαθούμε να δουλέψουμε, να προκόψουμε και να αφήσουμε στα παιδιά μας την ίδια επιχείρηση με οποιουσδήποτε άλλους εξελίξιμους τρόπους και ρυθμούς εργασίας και έτι περαιτέρω βελτίωση για τρίτη γενιά.